cam.steken.se

Lite installationsarbete återstår.

Kamerabilderna uppdateras var 15:e sekund.

Vänligen använd Internet Explorer för att se rörliga bilder i din browser på respektive kamera.
RTSP-video kan visas med Quicktime, Realplayer, VLC, vissa mobiltelefoner mm.


Stens kameror:
Stens kamera 1 setup
RTSP-video: low res eller high res
Stens kamera 1 snapshot

Stens kamera 2 setup
Öppna Stens kamera 2 med internet explorer
Stens kamera 2 snapshot

Stens kamera 3 setup
Stens kamera 3 snapshot


Annan video:
Bambuser
Stens bambuser